Hluk

  • 24/7 monitorování úrovně hluku v okolí
  • Kontrola hlukové zátěže dopravy, restaurace, pracovního prostředí apod.
  • Upozornění v případě vysokých hodnot – při překročení nastavené úrovně decibel okamžitě informuje uživatele