Monitorování teploty a vlhkosti

  • 24/7 monitorování okolní teploty
  • Alarmová hlášení v případě krajních mezí – při překročení nastaveného limitu okamžitý alarm na mobil uživatele
  • Kompaktní teplotní mapa – jasně a přehledně