Ultrazvuková sonda – měření výšky hladiny

  • 24/7 monitorování výšky hladiny řek a kanálů
  • Kontrola stavu hladiny v nádržích, studnách, rezervoárech
  • Optimalizace skladových zásob tekutin
  • Alarmová hlášení v případě nebezpečí – při překročení limitního stavu okamžitý alarm na mobil uživatele