Měření hluku

  • 24/7 monitorování úrovně hluku v okolí – senzor plně respektující fyzikální principy šíření hluku včetně funkcí lidského ucha
  • Kontrola hlukové zátěže tranzitní dopravy – pravidelné přehledy v jednotlivých dnech (podklad pro hlukovou mapu)
  • Upozornění v případě vysokých hodnot – při překročení nastavené úrovně decibel zkontaktování uživatele

Je to snadné!

  • Automatická služba včasného varování – jezdí mnoho kamionů? Před hospodou je rámus? Víte o tom ihned
  • Bezdrátový senzor malých rozměrů, bezúdržbový – sondu lze mimo jiné uchytit pomocí pásků na sloup veřejného osvětlení nebo přilepit kam je třeba
  • Prezentace dat na webu s možností exportu – tabulky a grafy přehledně zobrazují archivované naměřené údaje

S rostoucí populací ve městech během rychlé urbanizace posledních desetiletí výrazně roste i hluk kolem nás. Nejedná se pouze o hustší průjezdovou dopravu skrz obce, ale i „těsnější“ soužití jednotlivých obyvatel, což mnohdy vede ke konfliktům. Tato dlouhodobá zátěž snižuje kvalitu našeho života a má nepříznivé účinky na naše zdraví.

Naše přesné bezdrátové hlukoměry pravidelně monitorují hladinu okolního hluku. Senzor poskytne v rámci krátkého měřeného intervalu údaje o průměrné a maximální hodnotě hluku, což umožňuje rozlišit, zda se zdroj hluku pohybuje či nikoliv. Naměřená data jsou prezentována uživateli na webu s možností exportu do externí aplikace (např. Excel). V případě vysoké úrovně hluku informujeme uživatele pomocí automatického telefonního hovoru nebo SMS.