Project name:

Radon

Project description:

Radonový program
Radon je přírodní bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který se v různém množství uvolňuje ze zemské kůry. Z podloží budov se radonový plyn dostává přímo do objektů, které nemají provedenou protiradonovou izolaci nebo tuto izolaci mají provedenou nekvalitně (např. špatně utěsněné prostupy inženýrských sítí). Další zdrojem radonu v objektu můžou být nekvalitní stavební materiály nebo lokální zdroje vody. Při nedostatečné ventilaci objektu může docházet k zadržování radonu v objektu a k jeho nadměrnému hromadění v budově. Dlouhodobý pobyt v prostorách s vysokou koncentrací radonu může vést až k rakovině plic. Česká republika se díky geologické stavbě řadí k zemím s vysokou průměrnou koncentrací radonu v budovách. V současné době jsou již známá účinná technická opatření proti pronikání a následnému hromadění radonu v interiéru budov, a to jak u stavěných, tak i existujících staveb. Vysokou koncentraci radonu v objektu lze např. velice účinně snížit efektivně řízeným větráním.

Chcete-li více informací o radonu nebo objednat orientační měření  Klikněte ZDE