Monitorování teploty a vlhkosti

  • 24/7 monitorování okolní teploty – pravidelná měření, všechny údaje přehledně na jednom místě
  • Podklady pro kompaktní teplotní mapu – malá a cenově příznivá bezdrátová čidla snadno umístitelná v terénu
  • Alarmová hlášení v případě krajních mezí – při překročení nastaveného limitu okamžitý alarm na mobil uživatele

Je to snadné!

  • Bezdrátový senzor malých rozměrů, bezúdržbový – senzor lze uchytit pomocí šroubků, nebo jen přilepit či připáskovat
  • Možnost doplňkového měření – senzor nabízí vedle teploty i měření vlhkosti a tlaku
  • Přehledná prezentace údajů na webu – tabulky a grafy jsou doplněny o možnost exportu dat (např. Excel)
  • možné napojení na další zařízení – otevření/zavření oken, nebo spuštění topení – např. u skleníků

Získat dostatečné množství podkladů pro vypovídající teplotní mapu je přínosem nejen pro správy národních parků a rezervací, ale i pro průmyslové podniky, které potřebují monitorovat teplotu ve svých výrobních halách a provozovnách.

Bezdrátové senzory můžete snadno umístit na požadovaná místa, není potřeba vést žádné napájecí ani jiné kabelové přívody. Naměřené údaje jsou archivovány a uživateli prezentovány v přehledném webovém portálu. Data lze předávat i do externích aplikací nebo rovnou exportovat do Excelu. Naše služba MONTES navíc zajišťuje v případě překročení definované teplotní úrovně okamžité zalarmování uživatele formou automatického telefonního hovoru.