Měření výšky hladiny

  • 24/7 monitorování výšky hladiny řek a kanálů – informace o změně průtoku s možností rychlé reakce
  • Kontrola stavu hladiny v nádržích, studnách a rezervoárech – pravidelné automatické odečítání zaplněnosti
  • Alarmová hlášení v případě nebezpečí – při překročení limitního stavu okamžitý alarm na mobil uživatele

Je to snadné!

  • Bezdrátový senzor malých rozměrů, bezúdržbový – sondu stačí uchytit pomocí šroubů na jakoukoliv konstrukci
  • Prezentace dat na webu (online) – přehledné tabulky a grafy máte ihned po ruce, vše je dostupné na jednom místě
  • Automatická služba včasného varování – hladina rychle stoupá? Nádrž je téměř prázdná? Uživatel je ihned zalarmován

Stále extrémnější počasí klade daleko větší důraz na monitorování vodních toků a nádrží. V deštivých obdobích je nebezpečí rychlého zaplavení částí obcí a měst při bleskových povodních, což vede k ohrožení obyvatelstva. Naopak informace o aktuálně dostupných vodních zásobách je klíčová v suchých obdobích, kdy je nebezpečí vzniku požárů v přírodě. Dlouhotrvající sucha vyžadují řízené a pečlivé nakládání s vodními zdroji i z pohledu plánování spotřeby.

Naše bezdrátové ultrazvukové sondy umí spolehlivě monitorovat výšku hladiny na vodních tocích i v nádržích nebo přírodních rezervoárech a data předávat uživateli v rámci přehledného webu. V případě nenadálých situací zalarmujeme uživatele pomocí automatického telefonního hovoru.